در مورد سارینا

پیام از جانب سارینا

بهترین مشورتی که تا به حال داده ام این بوده است که ‘شما میتوانید‘. بهترین مشورتی که برای هر شخصی داده میتوانم اینست که ‘ اگر قرار است باشد، مربوط من میشود‘.

پرشور باشید و به خود باور داشته باشید -- دیگر اجزاء خودشان درست میشود.

در سال 1979، سارینا الهام و ناامیدی را یکجا کرد و یک مکتب تایپینگ خورد را با داشتن فقط 9 شاگرد باز نمود. در روز فراغت، او به تمام شاگردان قول وظیفه داد و او این کار را انجام داد.

توانایی در اجرات باعث شهرت نام سارینا روسو و دلیلی بر اعتماد مردم برای بیش از 36 سال شده است.

امروزه، سارینا روسو بیش از 1000 کارمند را استخدام کرده است و یک پیشتاز جهانی در عرصه تحصیلات، کاریابی و آموزش محسوب میشود.

دسترسی شغلی سارینا روسو (استرالیا)

بزرگترین فراهم کننده مشاغل سکتور خصوصی تحت ملکیت استرالیایی با داشتن 93 ساحه که قرار است در کوینسلند، ویکتوریا و جنوب ویلز جدید در 1 جولای 2015 باز شود.

  • وظایف فعال - 64,000 شخص در 32,000 کارفرما تحت قرارداد خدمات شغلی استرالیا صاحب شغل شده اند.
  • خدمات کاریابی معلولین -- دسترسی شغلی سارینا روسو از سال 2006 بدین سو به 5,300 شخص دارای معلولیت جهت شاغل شدن کمک نموده است.
  • طرح مشوق شرکت جدید -- یکی از بزرگترین شرکتهای فراهم کننده NEIS در استرالیا. از سال 2009 بدین سو، 2,940 شرکت کننده آموزش های تجاری کوچک معتبر و حمایت مشوره دهی را دریافت نموده اند.
  • خدمات کارگران کشت مند -- 3,100 کارگر زراعتی از سال 2011 بدین سو مشغول به کار شده اند.

دسترسی شغلی سارینا روسو (انگلستان)

در سال 2009 تاسیس شده است، شرکت انگلیسی دارای سطح اجرات بالای کاریابی و فراهم کننده خدمات آموزشی میباشد که به اشخاص بیکار دراز مدت کمک مینماید تا مشغول کار شوند.

پروگرام کار - به 2,500 شخص بیکار دراز مدت بصورت سالانه کمک میکند تا مشغول کار شوند که محصول کار آنها در مقایسه با هر فراهم کننده سطح بالای ملی بیشتر میباشد.

خدمات آموزشی - در سال 2013، ما به 3,000 شخص آموزش های معتبر را ارائه نمودیم و خدمات آموزشی در محل کار را برای کارفرمایان عمده به شمول فور سیزنز، هوتل های انترکانتی ننتال و سرویست ارائه نمودیم.

کارآموزی های سارینو روسو

یکی از بزرگترین مراکز کارآموزی که در حال ارائه خدمات در شهرهای بریزبن، میلبورن، جیلانگ و ادیلید میباشد. از سال 2006 بدین سو، به 132,000 کار آموز و شاگرد کمک نموده است و آنها در بیش از 24,000 کارفرما مشغول به فعالیت شده اند.

استخدام سارینا روسو

منبع یابی کاندیدان و متقاضیان کار برای قراردادهای دایمی، موقت و قراردادی از سطح کارمندان تازه کار تا مدیران ارشد.

انستیتوت سارینا روسو

انستیتوت سارینا روسو (SRI) یک موسسه آموزشی ثبت شده است که بیش از 10,000 استرالیایی و شاگرد بین المللی را هر سال در کورس های زبان انگلیسی و تعلیمات مسلکی آموزش میدهد. SRI آموزش های صنعت محور کریدت و غیر کریدت، خدمات شغلی و مشورتی که نیازهای مهارتی صنایع را برآورده میکند را ارائه مینماید. SRI دارای وضعیت اکمال از قبل تایید شده (PQS) برای پروگرام های انتخاب مصرف کننده است و کارآموزی و کارهای آزمایشی را در کوینسلند به شمول پروگرام ضمانت تصدیق نامه 3 دولت ایالتی کوینسلند را ارائه مینماید.

دانشگاه جمز کوک بریزبن

دانشگاه جمز کوک بریزبن (JCUB) پروگرام ها را بر اساس یک توافقنامه مدیریتی میان تحصیلات عالی روسو Pty Ltd و دانشگاه ارائه مینماید. از مارچ 2006 بدین سو، بیش از 5,100 شاگرد از 88 کشور پروگرام های اساسی، دیپلوم، دوره لیسانس و فوق لیسانس را سپری کرده اند. کورس ها شامل حسابداری، حسابداری مدیریتی، مالی، معلومات تجاری، تکنالوژی معلوماتی، تجارت الکترونیکی، توریزم، مهمان داری، منابع بشری، اداره تجارت، بازاریابی، مدیریت، کارآفرینی، تجارت و صنایع بین المللی بوده است.

جابلینکس

اداره متخصص کاریابی که به شاگردان کمک مینماید تا تجربه کاری، کار آموزی، فرصت های شغلی نیمه وقت و تمام وقت را بدست آورد.

ویس -- روانشناسان و متحدین مسلکی

روانشناسان و متحدین مسلکی ویس مجموعه گسترده ایی از خدمات چون ارزیابی ها، مداخلات و پروگرام های آموزشی را جهت رسیدن به نتایج استخدام عالی هم برای متقاضیان کار و کارفرمایان ارائه مینماید. از سال 2008 بدین سو، 11,000 ارزیابی کلینیکی با کیفیت بروی متقاضیان کار محروم انجام شده است.

خانه سفید سارینا روسو

تجارت حفظ و مراقبت و پاکاری تجاری بر اساس پنج اصل -- اراتباطات درست، ساختار نظارتی درست، تقسیم اوقات درست، کارمندان درست و مواد و تجهیزات درست.

دیدگاهها و ارزش ها

درستکاری - انجام تمام معاملات با حفظ رویه اخلاقی، حقوقی و مسلکی.

ارائه خدمات - فراهم آوری خدمات برتر مشتری محور بوسیله انجام وعده هایمان و فراتر رفتن از انتظارات.

اعتماد و احترام - ساختن روابط بر اساس اعتماد، احترام و ارتباطات باز

کار تیمی - شامل کردن کار تیمی، مشارکت و حمایت از دیگران به عنوان عوامل کلیدی موفقیت

تحمل - تسهیل و حمایت از یک قوای کار متنوع و قابل تحمل

مصونیت - فراهم آوری یک محیط کاری مصون، طوریکه عاری از هر گونه تبعیض، آزار و اذیت، صدمه و از بین رفتن باشد

ارتقاء - کوشش در راستای ارتقای دوامدار از طریق ابتکار و خلاقیت

توانمندسازی - احساس مالکیت و حسابدهی با نظر داشت چارچوب حمایت و تشویق

انکشاف و تقدیر- تقدیر و انکشاف کارمندان برای به حداکثر رساندن توانایی شان

جشن گرفتن - لذت بردن و جشن گرفتن موفقیت های شخصی و کاری