گزینه درجه اول شغلی

در یک شغل واقعی، برای یک رئیس واقعی، با داشتن معاش واقعی کار کنید!

یک کار آموزی یا کار آزمایشی میتواند پاداش های مسلکی، مالی، و شخصی را به ارمغان آورد و همچنین یک قدم چشم گیر در راستای مالکیت تجارت شخصی تان محسوب گردد.

مسیر شغلی خود را شروع کنید.

امروز در کارآموزی سارینا روسو ثبت نام نمایید!

 

چطور یک کارآموز شوید

یک کارآموزی یا کار آزمایشی عبارت از یک مسیر عالی شغلی، بدون در نظر داشت مرحله فعلی زندگیتان میباشد.

بورد شغل کارآموزی

یک کارآموزی یا کار آزمایشی که برای شما مناسب باشد را پیدا کنید! علاقه خود را ثبت نمایید و سپس از بورد وظایف مان دیدن نمایید تا فرصت های فعلی را مشاهده کنید.

مشوق ها و کمک هزینه ها

شروع کردن یک کارآموزی یا کار آزمایشی از لحاظ مالی میتواند سخت باشد. سارینا روسو به شما کمک میکند تا میزان واجد شرایط بودن شما را برای دریافت تمام مشوق ها و کمک هزینه های دولتی به حداکثر برساند.

حمایت برای کارآموزان فعلی

از استخدام تا تکمیل آن، سارینا روسو به شما کمک میکند تا در محل کارتان مستقر شوید و با هر گونه مشکل احتمالی مقابله مینماید.

Find a Sarina Russo Location

As soon as we needed staff, I called Sarina Russo, who are prompt in listing our vacancy. Their consultants took the time to understand our needs, and their attention to detail made a big difference. We have placed half a dozen staff using Sarina Russo Job Access, and are now our first point of call when we need staff.

– Cameron

‘How to Get that Job’ Blog

Get out and get jobactive

Get out and get jobactive

Continue Reading...
Apprentice

Skill-up to become a Tradie

Continue Reading...
Tags:
Sarina Russo Apprenticeships Jobs Board

Driving Apprenticeship Opportunities

Continue Reading...
Tags:
training

$7,500 for training costs

Continue Reading...
Tags:
50% discount

Trade apprentice registration discount - For Victorian Apprentices

Continue Reading...
Tags: