Tùy chọn nghề nghiệp ở hạng tốt nhất

Làm việc thực sự, cho ông chủ thực sự, với mức lương xứng đáng!

AMột chương trình học nghề hoặc thực tập có thể đem đến cho bạn kiến thức chuyên môn, lợi ích tài chính, và kỹ năng cá nhân cũng như là một bước đệm tuyệt vời để làm chủ doanh nghiệp của chính bạn.

Tìm kiếm hội đồng quản trị công việc dành cho người học nghề

Làm thế nào để trở thành người học nghề

Chương trình học nghề hoặc đào tạo là một con đường dẫn đến sự nghiệp tuyệt vời, cho dù bạn có đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời.

Hội đồng quản trị công việc dành cho người học nghề

Tìm một chương trình học nghề hoặc thực tập chính là quyết định đúng đắn của bạn! Hãy đăng ký nghề bạn yêu thích và sau đó ghé thăm Hội Đồng Quản Trị Công Việc của chúng tôi để có cơ hội ngay hôm nay.

Ưu đãi và trợ cấp

Việc bắt đầu chương trình học nghề hoặc thực tập có thể gặp khó khăn về mặt tài chính. Sarina Russo sẽ giúp bạn tối đa hóa tính đủ điều kiện nhận tất cả ưu đãi và trợ cấp từ chính phủ.

Hỗ trợ cho những người học nghề hiện tại

Từ khi tuyển dụng đến khi hoàn thành, Sarina Russo giúp bạn hòa nhập vào nơi làm việc của bạn và giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh.

Find a Sarina Russo Location

My life had turned to crap after my wife died.  I was close to committing suicide and was heavily into drugs. Sarina Russo got me a job.  I am now clean of drugs.  My life is great. I have a great job.  My cupboards are full.  I have money in my pocket and it’s all thanks to Sarina Russo.

– Michael

‘How to Get that Job’ Blog

Get out and get jobactive

Get out and get jobactive

Continue Reading...
Apprentice

Skill-up to become a Tradie

Continue Reading...
Tags:
Sarina Russo Apprenticeships Jobs Board

Driving Apprenticeship Opportunities

Continue Reading...
Tags:
training

$7,500 for training costs

Continue Reading...
Tags:
50% discount

Trade apprentice registration discount - For Victorian Apprentices

Continue Reading...
Tags: