Trở thành người học nghề hoặc thực tập sinh

Nếu bạn là học sinh, tái gia nhập lực lượng lao động, hoặc đang tìm kiếm sự thay đổi nghề nghiệp, Sarina Russo có thể cho bạn lời khuyên tốt nhất về hơn 600 trình độ chuyên môn.

Đăng ký là người học nghề

Con đường học nghề / thực tập của bạn

Bạn muốn trở thành một người học nghề, làm thế nào bạn đạt được điều đó? 

Bắt đầu chuyên môn với những bước đơn giản:

 1. Liên hệ với Sarina Russo để có được lời khuyên về hơn 600 trình độ chuyên môn.
 2. Sarina Russo sẽ lập hợp đồng đào tạo cho bạn ký và bạn sẽ hoàn thành quá trình tiếp nhận với nhà tuyển dụng của bạn
 3. Sarina Russo sẽ liên hệ với Tổ Chức Đào Tạo Đã Đăng Ký (RTO) cho bạn
 4. Đăng ký thông tin chi tiết của bạn tại Cơ Quan Đào Tạo Tiểu Bang (STA)
 5. STA sẽ gửi cho bạn thư xác nhận thông báo bạn đã được đăng ký học nghề
 6. Bạn và nhà tuyển dụng của bạn phải đảm bảo rằng bạn được ghi danh vào RTO được chọn. Bạn có thể cần phải trả Phí Ghi Danh của Học Sinh
 7. Bắt đầu quá trình đào tạo của bạn
 8. Sau 6 - 7 tháng, bạn sẽ ký vào mẫu đơn yêu cầu xác nhận bạn và nhà tuyển dụng đang thực hiện quá trình đào tạo liên quan và bạn đang tiếp cận với tất cả các ưu đãi đủ điều kiện
 9. Sau 6 -7 tháng, Sarina Russo sẽ liên lạc với bạn để kiểm tra sự tiến bộ của bạn
 10. Tiếp tục quá trình đào tạo
 11. Vào thời điểm 12 và 24 tháng, Sarina Russo sẽ liên lạc với bạn để đảm bảo rằng mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch

Để được nhận thanh toán tiền học các kỹ năng dành cho một nghề nghiệp tuyệt vời, hãy liên hệ với Sarina Russo.

Bắt đầu quá trình học nghề hoặc thực tập ngay hôm nay