Lời khuyên đúng đắn

 Sarina Russo hỗ trợ bạn từ khâu tuyển dụng đến khi hoàn thành quá trình học nghề hoặc thực tập./p>

Nếu bạn cần bất cứ lời khuyên nào hoặc có bất cứ vấn đề nào về công việc, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Nhận hỗ trợ mà bạn cần

Apprentice working in motorcycle shop

Hợp đồng của bạn

Bạn sẽ ký vào một bản hợp đồng chính thức (Hợp Đồng Đào Tạo) như một phần của quá trình học nghề hoặc thực tập. Hợp đồng sẽ đề cập đến:

 • Cam kết trách nhiệm công việc
 • Cam kết trách nhiệm đào tạo

Cam kết trách nhiệm công việc

Để tuân thủ cam kết chịu trách nhiệm với công việc, bạn phải:

 • Có mặt và làm việc một cách chuyên nghiệp và lịch sự theo các yêu cầu của nhà tuyển dụng
 • Giữ gìn tài sản và nguồn lực tại nơi làm việc
 • Tôn trọng quyền của các nhân viên và người học nghề khác tại nơi làm việc
 • Tôn trọng tính bảo mật - thông tin có được từ nhà tuyển dụng là bí mật và không được phép tiết lộ mà không được nhà tuyển dụng phê duyệt
 • Có được sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ nếu bạn dưới 18 tuổi

Cam kết hoàn thành trách nhiệm đào tạo

Để hoàn thành trách nhiệm đào tạo, bạn phải:

 • Thực hiện tất cả cố gắng hợp lý để đạt được các năng lực theo như quy định trong kế hoạch đào tạo và thực hiện bất kỳ đánh giá và đào tạo nào được yêu cầu
 • Tham gia vào việc phát triển kế hoạch đào tạo
 • Tham gia vào các buổi đào tạo hoặc các hoạt động được giám sát tại nơi làm việc và tận dụng các cơ hội học tập
 • Duy trì ghi chép chương trình đào tạo, ví dụ như sổ ghi chép đào tạo

PLương và các khoản ưu đãi tài chính

Để giảm bớt khó khăn tài chính của bạn trong những năm đầu của chương trình học nghề, Chính Phủ Úc hỗ trợ tài chính thông qua Chương Trình Ưu Đãi Học Nghề Úc. The Australian Apprenticeships Incentives Program.

Nghĩa vụ của nhà tuyển dụng

Theo kế hoạch và hợp đồng đào tạo, nhà tuyển dụng phải:

 • Đào tạo cho bạn thực hiện công việc này
 • Giám sát bạn một cách thích hợp tại nơi làm việc
 • Cho phép bạn tham gia chương trình đào tạo được yêu cầu
 • Trả lương cho thời gian đào tạo tại nhà cung cấp dịch vụ đào tạo (không bao gồm các chương trình học nghề tại trường)

Lương và các điều kiện

Để yêu cầu về tiền lương và quyền học nghề hoặc thực tập, Sarina Russo khuyến nghị bạn liên lạc với Đường Dây Thông Tin Việc Làm Công Bằng theo số 13 13 94.

Tiền lương cho người học nghề và thực tập sinh

Tiền lương của bạn thường được tính dựa trên phần trăm lương của người lớn hoặc thương nhân, phụ thuộc vào năm hoặc cấp độ của chương trình học nghề hoặc thực tập. Tăng cấp lương được xác định bởi năng lực đạt được, kết thúc một giai đoạn (ví dụ 1 năm), hoặc kết hợp cả hai điều trên.

Nếu bạn đã hoàn thành một phần chương trình học nghề hoặc thực tập với một nhà tuyển dụng khác (hoặc đã hoàn thành khóa học tiền hướng nghề có liên quan), bạn có thể nhận được tín chỉ công nhận năng lực và thời gian bạn đã được thuê với vai trò là người học nghề hoặc thực tập sinh. Trong một số ngành, mức lương tối thiểu áp dụng cho người học nghề và thực tập sinh là người trưởng thành. Tuổi mà một người học nghề hoặc thực tập sinh được xem là người trưởng thành có thể khác nhau tùy theo ngành.

Wages for school-based apprentices and trainees

Bạn được hưởng mức lương cụ thể, phụ thuộc vào học bổng hoặc hợp đồng có liên quan.

Being paid for attending off-the-job training

Người học nghề và thực tập sinh phải được nghỉ việc mà không mất tiền lương khi tham gia vào quá trình đào tạo ngoài công việc. Trong nhiều trường hợp, bạn có quyền hưởng lương cho toàn bộ thời gian tham gia đào tạo ngoài công việc, bất kể thời gian hoặc địa điểm thực hiện (trong một vài trường hợp thậm chí là tại nhà).

Entitlements

Các quyền lợi cho người học nghề và thực tập sinh được cung cấp theo học bổng hoặc hợp đồng liên quan. Các quyền lợi bao gồm giờ làm việc, giờ làm thêm, mức phạt, các khoản trợ cấp (ví dụ như, trợ cấp công cụ), nghỉ phép và chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong một vài trường hợp, người học nghề hoặc thực tập sinh tại trường không được nghỉ phép có lương, nhưng nhận được phí đền bù trong tiền lương. Trong các trường hợp khác, họ nhận được quyền lợi nghỉ phép trên danh nghĩa theo tỷ lệ.

Tính không sẵn có tạm thời của nhà tuyển dụng

Nếu nhà tuyển dụng tạm thời không thể cung cấp chương trình đào tạo, Cơ Quan Đào Tạo của Tiểu Bang có thể hỗ trợ theo các cách sau đây:

 • Sắp xếp việc làm với một nhà tuyển dụng tiếp nhận khác nếu bạn đang được tuyển dụng thông qua tổ chức đào tạo theo nhóm. Bạn có thể tạm thời được giao cho nhà tuyển dụng khác trong thời gian tối đa sáu tháng. Khi kết thúc đợt chuyển giao này, bạn phải trở lại làm việc với nhà tuyển dụng ban đầu.
 • Sắp xếp tham gia toàn thời gian vào chương trình đào tạo ngoài công việc với nhà cung cấp dịch vụ đào tạo
 • Sắp xếp nghỉ phép thường niên (nếu có)

Nhà tuyển dụng có thể áp dụng việc ngừng chương trình học nghề / thực tập tạm thời cho đến khi khả năng đào tạo của mình được cải thiện. Đây là thời gian nghỉ phép không lương cơ bản cũng có thể bao gồm việc tuyển dụng bạn trong ít hơn một tuần làm việc đầy đủ. Bạn cũng có thể thực hiện các công việc không liên quan trong thời gian ngừng này. Và phương án cuối cùng, hủy chương trình học nghề có thể cần được xem xét.

Bãi công

Người học nghề và thực tập sinh được đối xử như là nhân viên theo Đạo Luật Việc Làm Công Bằng của Khối Thịnh Vượng Chung năm 2009. Bạn được tự do lựa chọn có trở thành thành viên của nghiệp đoàn hay không và cũng được tự do lựa chọn có tham gia bãi công hợp pháp hay không.

Nhận hỗ trợ mà bạn cần

Trao đổi ngay với đại diện Sarina Russo của bạn nếu bạn cần lời khuyên về bất cứ vấn đề nào tại nơi làm việc.

Giữ liên lạc