Dịch Vụ Việc Làm Dành Cho Người Khuyết Tật

Nhận ra khả năng làm việc của bạn thông qua các chương trình hướng nghiệp tập trung nhằm mục đích đưa bạn tham gia vào lực lượng lao động!

Gọi trên 13 15 59 để biết thêm thông tin.

Lady with disability

Nhận ra khả năng tiềm ẩn của bạn

Các dịch vụ việc làm dành cho người khuyết tật của Sarina Russo bao gồm một loạt các chương trình chuyên biệt được thiết kế để trao quyền cho bạn để tham gia và duy trì tham gia lực lượng lao động.

Chương trình của chúng tôi cho phép bạn:

  • Xác định kỹ năng, khả năng và mục tiêu việc làm của bạn
  • Xây dựng kế hoạch cá nhân để đạt được mục tiêu của bạn
  • Được tiếp cận với các dịch vụ chuyên gia bao gồm chuyên gia tâm lý và nhà trị liệu nghề nghiệp
  • Thực hiện đào tạo hướng nghiệp
  • Được tiếp cận với các dịch vụ thông dịch
  • Áp dụng những kỹ năng của bạn với các cơ hội việc làm phù hợp
  • Bắt đầu trải nghiệm làm việc và / hoặc thử công việc được trả lương
  • Giao dịch và đàm phán với nhà tuyển dụng
  • Được điều chỉnh nơi làm việc
  • Nhận Công Việc đó thôi!

Dịch Vụ Việc Làm Dành Cho Người Khuyết Tật - Sổ Tay dành cho Người Tham Gia