Dịch vụ việc làm bản địa

Thu hẹp khoảng cách bằng những mô hình vai trò bản địa đầy cảm hứng, giáo dục, đào tạo và hỗ trợ tìm kiếm việc làm đã được cá nhân hóa!

Gọi trên 13 15 59 để biết thêm thông tin.

Aboriginal employee with her collegues

Xây đắp tương lai tích cực, với:

  • Hỗ trợ tư vấn một thầy - một trò
  • Phát triển cá nhân, bao gồm động lực, lập CV (bản lý lịch), kỹ năng phỏng vấn và các mẹo thuyết trình cá nhân
  • Xác định các kỹ năng
  • Đào tạo kỹ năng sống và tư vấn nghề nghiệp
  • Tiếp cận hỗ trợ chuyên môn từ các nhà tâm lý và chuyên gia y tế liên kết
  • Các chương trình và dịch vụ việc làm chuyên môn dành cho người khuyết tật
  • Đào tạo để sẵn sàng với công việc và tiếp cận với các khóa học ngắn hạn hoặc khóa học cấp giấy chứng nhận
  • Tiếp cận với các cơ sở vật chất giúp tìm việc của văn phòng chúng tôi, bao gồm truy cập internet băng thông rộng, máy tính hiện đại, điện thoại, trang thiết bị in ấn và sao chụp, cũng như danh sách việc làm cần tuyển dụng.

Hãy bắt đầu cuộc hành trình tìm việc của bạn ngay hôm nay