Dịch vụ việc làm dành cho những người đã có tuổi

Bạn có kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng để vượt trội trong công việc của mình.

Chúng tôi sẽ giúp bạn vượt qua những định kiến của nhà tuyển dụng đối với người lao động trẻ.

Gọi trên 13 15 59 để biết thêm thông tin.

Mature age employee

Tiếp thị những tiềm năng của bạn

  • Bạn có những kỹ năng có thể chuyển đổi nào cho một nghề nghiệp mới?
  • Kỹ năng và kinh nghiệm của bạn có thể đem lại lợi ích gì cho một nhà tuyển dụng?
  • Bạn có thể hiện một hình ảnh hiện đại chuyên nghiệp không?
  • Bạn đã theo kịp công nghệ mới nhất chưa?
  • Bạn có sẵn sàng chấp nhận những ý tưởng mới không?
  • Bạn có sẵn lòng đón nhận phản hồi đóng góp từ một đồng nghiệp trẻ tuổi hơn không?

Sarina Russo sẽ cố vấn các kỹ thuật tìm kiếm công việc, phỏng vấn cho bạn, và phát huy tối đa các kỹ năng của bạn cho đúng công việc. Nếu bạn nghĩ rằng tuổi tác và kinh nghiệm là một lợi thế thì đó sẽ là như vậy.