Cha mẹ đi làm trở lại

Khi bạn quản lý một gia đình có cả trẻ nhỏ thì bạn đã biết được cách giao thiệp với mọi người; cách thức sắp xếp thời gian của bạn; cách thương lượng; và cách giữ bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng.

Những kỹ năng nuôi dạy con cái này đều tuyệt vời và tất cả đều có thể chuyển trực tiếp sang nơi làm việc!

Gọi trên 13 15 59 để biết thêm thông tin.

Happy lady with the kids

Khai thác kỹ năng của bạn

Sarina Russo hiểu được những kỹ năng nuôi dạy con cái và sẽ làm việc với bạn để:

  • Xác định các lựa chọn chăm sóc trẻ tại địa phương
  • Cập nhật lý lịch của bạn và có được những kỹ thuật phỏng vấn mới
  • Tiếp cận khóa học miễn phí về đào tạo kỹ năng và chuẩn bị cho công việc
  • Xây dựng cho bạn sự tự tin và khả năng sẵn sàng với công việc
  • Tìm cho bạn một công việc với nhà tuyển dụng thân thiện với gia đình

Quay trở lại với công việc là một cơ hội để thiết lập một sự nghiệp và đem lại sự an toàn cho bạn và tương lai của con bạn.