Work for the dole

Gọi trên 13 15 59 để biết thêm thông tin.

Làm thế nào bạn có thể hưởng lợi từ chương trình Làm Việc Để Hưởng Phúc Lợi Từ Công Việc:

  • Phát triển kỹ năng khi làm việc
  • Chứng minh khả năng cho nhà tuyển dụng tiềm năng
  • Được các nhà tuyển dụng có kinh nghiệm làm việc chứng nhận
  • Tạo những mối liên hệ mới cho công việc
  • Tham gia đào tạo
  • Duy trì kết nối với lực lượng lao động.